Trà sữa phải có trân châu, bún đậu phải có mắm tôm, nhưng đã có ai thử vừa nhâm nhi trà, vừa ăn kem chưa nhỉ? Một món mới toanh toành toành sắp cập bến An Biên vào thứ 3, ngày 7/5 này: Trà Cúc Thạch Nha Đam Kem Nổi. Trà cúc thanh mát cùng […]