CUỐI TUẦN ĐI ĂN, GIẢM 20%

Ăn chơi không việc gì phải rén. Cứ ăn thả cửa cho chú, yên tâm chú giảm liền 20% toàn bộ bill thành viên từ 300k trở lên.Áp dụng từ thứ 7 tuần này đến thứ 2 tuần tới. Xứng đáng được thả “thương thương”chưa nào?
*Không áp dụng song song các CTKM