NÓNG QUÁ! GIẢM 20% ĐỒ TRỘN TRÊN GRAB CHO ĐÃ

bit.ly/AnBienTranThaiTong
bit.ly/AnBientrieuvietvuong
Cái giời này chỉ có bát miến tôm trộn, thịt tôm nõn nà chắc nịch cùng bao la rau xanh, rưới thêm sốt chua chua ngọt ngọt, thì mới hạ hỏa được thôi. Nhấp thêm ly thạch “sanh” nữa thì điều hòa coi như để làm cảnh.
Thạch “sanh” giảm 50%. Tí quên.