An Biên 1

Địa chỉ: 111 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mở cửa từ 9h30 – 21h30
Số điện thoại: 024 39740571

An Biên 2

Địa chỉ: D5a Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Mở cửa từ 9h30 – 21h30
Số điện thoại: 024 39740099