[ENGLISH BELOW] Dành cho những lúc bạn thấy . ngót bụng ban trưa . buồn miệng nắng xế, . hay thòm thèm hải sản cho bữa tối đổi vị. Hãy gọi An Biên! Một chục năm qua, An Biên Eatery vẫn là nhà hàng ẩm thực Hải Phòng cách tân duy nhất tại Hà Nội. […]